mapa strony       newsletter       english
Nasza oferta
Pomagamy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach konfliktowych zarówno poprzez działania bezpośrednio do nich skierowane, jak również szkoląc specjalistów w dziedzinie mediacji i promując ją w społeczeństwie.
Osoby aktualnie zaangażowane w konflikt mogą znaleźć u nas pomoc mediatora zarówno w trudnych sprawach zwiazanych z życiem prywatnym, jak i zawodowym.
Wiemy, że w konflikcie potrzeba szczególnego wsparcia, dlatego proponujemy także poradnictwo psychologa i prawnika oraz publikacje tematyczne. Często w ramach prowadzonych przez nas projektów oferujemy dodatkowo warsztaty edukacyjno-treningowe. Wierzymy, że mediacja jest ludziom potrzebna i chcemy ją upowszechniać, dlatego szkolimy przyszłych mediatorów, a osobom zawodowo związanym z tematyką mediacji oferujemy zaawansowane kursy i seminaria.