mapa strony       newsletter       english
DOM

Z końcem 2006 roku zakończyliśmy kilkumiesięczny projekt pn. Dzielnicowy Ośrodek Mediacji (DOM) - Ochota. Umożliwiliśmy mieszkańcom Ochoty nieodpłatne korzystanie z mediacji w sporach rodzinnych i sąsiedzkich.Ochota była pierwszą dzielnicą w Warszawie - i najprawdopodobniej w Polsce - która w takiej formie oferowała specjalistyczną pomoc swoim mieszkańcom. Mediatorzy pomagali w rozwiązywaniu wszelkich konfliktów związanych z życiem w rodzinie, dotyczących na przykład podziału obowiązków, sposobów wydawania lub oszczędzania pieniędzy, ułożenia kontaktów z rodziną współmałżonka, zakresu swobody dawanej dzieciom czy sposobów spędzania wolnego czasu. Rodzinom przeżywającym rozstanie małżonków - rozwód lub separację - mediatorzy pomagali wypracować zasady opieki nad dziećmi i sposób współpracy rodziców w kwestii ich wychowywania tak, aby zaspokojone zostały zarówno potrzeby i prawa dzieci, jak i rodziców. Oprócz spraw typowo rodzinnych można było przychodzić do DOMu także ze sporami sąsiedzkimi (np. o utrzymanie porządku, hałasowanie, podział miejsc parkingowych itp.).