mapa strony       newsletter       english
Centrum Mediacji Partners Polska chce propagować i upowszechniać idee mediacji. Dlatego oferuje szeroki wachlarz szkoleń i seminariów dla profesjonalistów zawodowo związanych z tematyką mediacji (psychologów, prawników). Proponujemy także szkolenia podstawowe i zaawansowane dla wszystkich tych, którzy chcieliby podjąć pracę w charakterze mediatora.
Ich program jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

W szkoleniu specjalistycznym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły kurs podstawowy, choć niekoniecznie prowadzony przez nas.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Staramy się odpowiadać na potrzeby uczestników naszych szkoleń, nie tylko na poziomie merytorycznym, ale również dbając o atmosferę i ich poczucie bezpieczeństwa. Oto kilka opinii podsumowujących prowadzone przez nas zajęcia:

"Najbardziej w czasie zajęć podobało mi się, że byliśmy nie tylko słuchaczami, ale na bieżąco odbywaliśmy ćwiczenia kształtujące umiejętności, odgrywając role mediatorów w kolejnych etapach."

"Duża ilość przykładów z przeprowadzanych mediacji, nie odpuszczanie tematów - dopytywanie i wyjaśnianie."

" Otwartość prowadzącego na dyskusję, łatwość przekazywania wiedzy, duża kompetencja i życzliwość. "

Inne opinie znajdziesz TUTAJ.

OCENY UCZESTNIKÓW

Nasze szkolenia są wysoko oceniane przez uczestników, zarówno ich zawartość merytoryczna, jak i sposób prowadzenia. Oto przykładowe oceny ze szkolenia zaawansowanego dla mediatorów rodzinnych, które odbyło się w lutym 2009 r.:

Średnia ocen różnych elementów szkolenia (odpowiedzi w skali od 1 do 6)
1. Ocena zawartości merytorycznej zajęć: 5,56
2. Metody prowadzenia zajęć: 5,81
3. Przygotowanie merytoryczne osób prowadzących: 5,90
4. Jakość wykorzystywanych do zajęć materiałów pomocniczych: 5,44